Lærervejledning


Fælles mål

Undersøgelse - Krop og sundhed

Eleven kan undersøge fødens sammensætning og energiindhold, herunder med digitale databaser
Eleven har viden om kroppens næringsbehov og energiomsætning
Eleven kan undersøge bevægeapparat, organer og organsystemer ud fra biologisk materiale
Eleven har viden om menneskets bevægeapparat, organsystemer og regulering af kroppens indre miljø


Undersøgelse - Økosystemer

Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser
Eleven har viden om organismers livsfunktioner


Modellering - Krop og sundhed

Eleven kan med modeller forklare funktionen af og sammenhængen mellem skelet, muskler, sanser og nervesystem
Eleven har viden om sammenhænge mellem stimuli og respons
Eleven kan med modeller forklare kroppens forsvarsmekanismer
Eleven har viden om faktorer, der påvirker menneskets forsvarsmekanismer


Læringsmål

Mål:
Eleven kan beskrive hvilken betydning blodet har for kroppen.
Tegn:
 1. Jeg kan give eksempler på blodets funktioner.
 2. Jeg kender til blodkredsløbet og kan forklare hvordan bl.a. ilt og CO2 transporteres rundt i kroppen.
 3. Jeg ved hvordan kroppen bruger blodet til at varmeregulerer.
Mål:
Eleven kan beskrive kroppens immunforsvar.
Tegn:
 1. Jeg kan forklare de forskellige dele af kroppens immunforsvar, herunder blodet og de forskellige celler.
Mål:
Eleven kan forklare hvilken betydning blodet har for transport af næringsstoffer og og vitaminer/mineraler til kroppens celler.
Tegn:
 1. Jeg kan forklare hvad der sker når man spiser mad og hvorfor maden skal ud i blodet.
1. lektion


Materialer
 • - beskrivelse følger

Differentieringsmuligheder
 • - beskrivelse følger

Lærerens rolle
 • - beskrivelse følger2. lektion

Materialer
 • - beskrivelse følger

Differentieringsmuligheder
 • - beskrivelse følger

Lærerens rolle
 • - beskrivelse følger3. lektion

Materialer
 • - beskrivelse følger

Differentieringsmuligheder
 • - beskrivelse følger

Lærerens rolle
 • - beskrivelse følger4. lektion

Materialer
 • - beskrivelse følger

Differentieringsmuligheder
 • - beskrivelse følger

Lærerens rolle
 • - beskrivelse følger5. lektion

Materialer
 • - beskrivelse følger

Differentieringsmuligheder
 • - beskrivelse følger

Lærerens rolle
 • - beskrivelse følger