Atomer og det periodiske system

ForløbsbeskrivelseLektie hjemme til 1. lektion:

Introduktion til atomet og det periodiske system.

Se video og besvar spørgsmål.


1. - 2. lektion:

Klassen inddeles i to hold - et hold arbejder i klassen og et hold ude. Efter ca. 30 min. skifter holdene placering. De sidste 15 - 20 min. evalueres på klassen.


Inde

Løse opgaver om atomets bestanddele og opbygning.


Ude

Materialer: skrive- og regneredskaber, langt målebånd.

Løse opgaver om atomets størrelsesforhold.
Lektie hjemme til 3. lektion:

Til næste time skal eleverne i grupper af to, forberede et vendespil til undervisningen.


3. - 4. lektion:

Eleverne skal to-og-to spille deres medbragte vendespil med grundstoffernes navn og symbol. 10 min. med den ene side opad og 10 min. med den anden side opad.


Herefter skal eleverne løse opgaver om atomets opbygning og bestanddele. I den sidste tid evalueres der på klassen med elevbesvarelser. Lærervejledning  
Lærervejledning