1.-2. lektion

Klassen inddeles i to hold - et hold arbejder i klassen og et hold ude (på fodboldbanen).

Efter ca. 30 min. skifter holdene placering.

De sidste 15 - 20 min. evalueres på klassen.
Inde:

I skal én-og-én eller to-og-to løse opgaver om atomets bestanddele og opbygning.


Opgaver:

1) Atomets bestanddele og opbygning

2) Den kernefysiske skrivemåde


Ekstraopgaver:

Åben linket herunder og prøv at gennemføre nogle af spillene. Se herefter om du kan forbedre din score.

phet.colorado.edu
Ude (på fodboldbanen):

Materialer: Skrive- og regneredskaber, langt målebånd/målehjul, 2 ærter til hver gruppe.

Holdet inddeler sig i 3 grupper med ca. 4 personer i hver gruppe.

I grupperne skal I løse opgaver om atomets størrelsesforhold.


Opgaver:

1) Atomets størrelse
Evaluering på klassen:

Hvad har vi iagttaget?

Gennemgang af de svære opgaver.
Lektie til næste gang:
Til næste time skal I i grupper af to, forberede et vendespil til undervisningen.
I skal hente PDF-filen herunder, udskrive den og følge instrukserne på første side.

http://lernoclassroom.synology.me:5000/fbdownload/Grundstoffer%20-%20Vendespil.pdf?sid=r3iyVlSVXTM7cC3K8N08259&mode=open&dlink=2f4c65726e6f20436c617373726f6f6d2f467973696b2d4b656d692f41746f6d6572206f672064657420706572696f6469736b652073797374656d2f4772756e6473746f66666572202d2056656e64657370696c2e706466&stdhtml=true&SynoToken=r3cIJ5Qz9DjuU 

Det periodiske system