3.-4. lektion

Vendespil
Tid: ca. 20 min.
Klassen inddeles i grupper à 2 personer. I grupperne skal i spille vendespillet i har forberedt hjemmefra. Først 10 min. med grundstofnummeret og grundstofnavnet øverst og bagefter 10 min. med grundstofsymbolet øverst.Opgaver:
Tid: ca. 30 min.
Efter vendespillet skal I én-og-én eller to-og-to løse opgaverne herunder. Er I i tvivl kan I finde hjælp i videoen her.
Evaluering:
Tid: ca. 30 min.
Opgaverne gennemgås på klassen med elevbesvarelser.