Lærervejledning

1. - 2. lektion

Mål
Undervisningen skal lede hen imod, at eleverne opnår læringsmålene hentet fra de forenklede mål for Fysik/Kemi under emnet "Partikler, bølger og stråling" ved fase 1.
 • Eleverne kan navngive atomets kerne- og elementarpartikler.
 • Eleverne kan forklare ladninger i atomet.
 • Eleverne kan forklare opbygningen af det periodiske system (herunder hovedgrupper og perioder).
 • Eleverne kan beskrive og forklare atommodellens opbygning.

Materialer
 • Skrive- og regneredskaber, langt målebånd, 2 ærter til hver gruppe.

Forløbsbeskrivelse
 • Forløbsbeskrivelsen findes under den enkelte lektion. Se link her.

Differentieringsmuligheder
 • Der kan differentieres i omfanget af opgaverne eller tiden til at løse dem for eleven.
 • Der kan differentieres i lærerstøtte.
 • Der kan differentieres i elevstruktur og arbejdsgrupper.

Lærerens rolle
 • Læreren er ramme- og igangsætteren. Han cirkulerer rundt mellem elevgrupperne og fungerer som vejleder. Læreren vil desuden fungere som dirigent under den fælles evaluering på klassen.3. - 4. lektion

Mål
Undervisningen skal lede hen imod, at eleverne opnår læringsmålene hentet fra de forenklede mål for Fysik/Kemi under emnet "Partikler, bølger og stråling" ved fase 1.
 • Eleverne kan navngive atomets kerne- og elementarpartikler.
 • Eleverne kan forklare ladninger i atomet.
 • Eleverne kan forklare opbygningen af det periodiske system (herunder hovedgrupper og perioder).
 • Eleverne kan beskrive og forklare atommodellens opbygning.

Materialer
 • Læreren kan med fordel have forberedt nogle ekstra vendespil, i tilfælde af at nogle elever ikke medbragt et færdigt spil. Vendespillet kan findes på linket her.

Forløbsbeskrivelse
 • Forløbsbeskrivelsen findes under den enkelte lektion. Se link her.

Differentieringsmuligheder
 • Der kan differentieres i lærerstøtte.
 • Der kan differentieres i elevstruktur og arbejdsgrupper.

Lærerens rolle
 • Læreren er ramme- og igangsætteren. Han cirkulerer rundt mellem elevgrupperne og fungerer som vejleder. Læreren vil desuden fungere som dirigent under den fælles evaluering på klassen.