Fysik/kemi‎ > ‎Undervisningsforløb‎ > ‎

7. Radioaktivitet

ForløbsbeskrivelseLektie hjemme til 1. lektion:

Introduktion til radioaktivitet - hvad er det og hvor ser vi det i dagligdagen?

Se video og besvar spørgsmål.


1. - 2. lektion:

Læreren opsætter og udfører forsøg med en Geiger Müller-tæller. Først måles baggrundsstråling for mindske  denne fejlkilde. Herefter undersøger læreren (i fællesskab med eleverne) hvilke materialer der bremser de forskellige radioaktive kilder bedst.


Undervejs i forsøget er det eleverne der, gennem en faglig dialog med læreren, vælger hvilke materialer og hvor mange m.m. der skal sættes mellem kilden og Geiger Müller-røret.
Lektie hjemme til 3. lektion:

Se video'erne "Isotopkortet" og "Radioaktivt henfald - henfaldsskema".


3. - 4. lektion:

Eleverne arbejder med opgaver med henfaldsskemaer mens læreren forbereder en klasseøvelse.


Eleverne får udleveret 100 terninger der skal forestille radioaktive atomer som henfalder hvis de slår en 6'er. Eleverne skal se om de kan beregne halveringstiden på terningerne.Lærervejledning