1.-2. lektion

Materialer:
Geiger Müller-rør, alfa- beta- og gammakilde, papir, aluminium, bly, forsøgsark (der kan hentes til højre).Lektionsbeskrivelse:
Tid: 10 min
Baggrundsstråling undersøges.
Læreren opsætter og udfører forsøg med en Geiger Müller-tæller. Først måles baggrundsstråling for mindske denne fejlkilde.

Tid: 50 min
Herefter undersøger læreren (i fællesskab med eleverne) hvilke materialer der bremser de forskellige radioaktive kilder bedst. 
Undervejs i forsøget er det eleverne der, gennem en faglig dialog med læreren, vælger hvilke materialer og hvor mange m.m. der skal sættes mellem kilden og Geiger Müller-røret.

To elever sidder ved forsøgsopstillingen - én elev holder øje med tiden (intervallet mellem hver måling skal være konstant) og én elev noterer antal målinger (forsøgsark til notater kan hentes til højre).


Tid: 20 min

Til sidst evalueres på forsøgsresultaterne - se nederst.
Forsøgsopstilling:

Evaluering:

Forsøgsresultaterne diskuteres på klassen

  • Hvilke strålingstyper trænger lettest igennem hvilke stoffer? - og hvorfor? - Evt. diskuter filmen "Hvad er ioniserende stråling?".
  • Hvilke typer stråling er farlig og hvorfor?


Lektie til næste gang:http://85.218.193.94:5000/fbdownload/Geiger%20Müller-forsøg.pdf?sid=1EIMzjTyQqntsC3K8N08259&mode=open&dlink=2f4c65726e6f20436c617373726f6f6d2f467973696b2d4b656d692f526164696f616b746976697465742f476569676572204dc3bc6c6c65722d666f7273c3b8672e706466&stdhtml=true&SynoToken=1EJi6o.KfOa82