3.-4. lektion

Materialer:
100 terninger, stopur og forsøgsark (der kan hentes til højre).Lektionsbeskrivelse:
Tid: 15 min
Eleverne henter opgavearket "Radioaktivt henfald - henfaldsskema" og laver opgaverne, mens læreren forbereder klasseforsøget.

Tid: 35 min
De 100 terninger fordeles ud blandt eleverne, så alle har ca. lige mange hver - to elever skal ikke have terninger. Den ene elev er "tidstager" og den anden elev er "data-indsamler".

De øvrige elever kaster med alle deres terninger konstant og hver gang de får en 6'er, fjernes den fra deres bunke. Ved hvert minut beretter eleverne de antal terninger de har tilbage til "data-indsamler-eleven".

"Tidstageren" sidder med et stopur og gør klassen opmærksom på, hver gang der er gået ét minut. "Dataindsamleren"
 sidder med dokumentet "Halveringstid - forsøg" og noterer de indsamlede data ved hvert minut.

"Tidstageren" stopper uret hvert minut, til alle elever har fået videregivet deres data til dada-indsamleren.

Inden forsøget startes, skal hver elev noterer hvor lang tid de tror halveringstiden er.

Tid: 20 min
Når der er gået ca. 35 min eller "data-indsamler-eleven" har fået udfyldt sit skema stoppes fællesaktiviteten. De indsamlede data skrives på tavlen eller vises på projektor, så alle elever kan se dem. Alle eleverne henter dokumentet "Halveringstid - forsøg" og indskriver data'ene.

Alle eleverne løser opgaverne i dokumentet.


Tid: 20 min

Læreren evaluerer mundtligt med klassen.
Læreren evaluerer mundtligt med klassen.
  • Hvad var sandsynligheden for at et "atom" henfaldt?
  • Hvad var halveringstiden for kast med 100 terninger når "atomerne" henfaldt ved en 6'er?
  • Ville halveringstiden have været den samme hvis det havde været med 200 terninger?
  • Ville halveringstiden have været den samme hvis det havde været en 10-sidet terning?


Lektie til næste gang:
  • - beskrivelse følger