Lærervejledning

1. - 2. lektion

Elevforudsætninger
Det kan være en fordel, hvis eleverne har gennemgået forløbet om "Atomer og det periodiske system" og gennem gået et lignende forløb, der har udviklet et kendskab til atomets opbygning.

Mål
Undervisningen skal lede hen imod, at eleverne opnår læringsmålene hentet fra de forenklede mål for Fysik/Kemi under emnet "Partikler, bølger og stråling" ved fase 2 for modellering.
 • Eleven kan med modeller beskrive ioniserende stråling.
 • Eleven har viden om repræsentationer for atomkerner og stråling.

Materialer
 • Geiger Müller-rør, alfa-, beta- og gammakilde, papir, aluminium, bly, forsøgsark (der kan hentes til højre).

Forløbsbeskrivelse
 • Forløbsbeskrivelsen findes under den enkelte lektion. Se link her.

Differentieringsmuligheder
 • - beskrivelse følger

Lærerens rolle
 • Læreren er ramme- og igangsætteren. Læreren vil desuden fungere som dirigent og evt. tilføje information under undervisningen og den fælles evaluering på klassen.3. - 4. lektion

Mål
Undervisningen skal lede hen imod, at eleverne opnår læringsmålene hentet fra de forenklede mål for Fysik/Kemi under emnet "Partikler, bølger og stråling" ved fase 2 for modellering.
 • Eleven kan med modeller beskrive ioniserende stråling.
 • Eleven har viden om repræsentationer for atomkerner og stråling.

Materialer
 • 100 terninger, stopur og forsøgsark (der kan hentes til højre).

Forløbsbeskrivelse
 • Forløbsbeskrivelsen findes under den enkelte lektion. Se link her.

Differentieringsmuligheder
 • - beskrivelse følger

Lærerens rolle
 • Læreren er ramme- og igangsætteren. Læreren vil desuden fungere som dirigent og evt. tilføje information under undervisningen og den fælles evaluering på klassen.http://85.218.193.94:5000/fbdownload/Geiger%20Müller-forsøg.pdf?sid=1EIMzjTyQqntsC3K8N08259&mode=open&dlink=2f4c65726e6f20436c617373726f6f6d2f467973696b2d4b656d692f526164696f616b746976697465742f476569676572204dc3bc6c6c65722d666f7273c3b8672e706466&stdhtml=true&SynoToken=1EJi6o.KfOa82