Idræt‎ > ‎

IT hjælpemidler

Det er ikke et mål i sig selv at anvende IT-læremidler i undervisningen - ligesom det heller ikke er et mål i sig selv at bruge blyanter og linealer. Brugen af IT-læremidler i undervisningen har dels et dannelsesaspekt og dels et fagdidaktisk aspekt.

Folkeskolen skal i samarbejde med forældre fremme den enkelte elevs alsidige udvikling. Da der i samfundet ses en stigende digitalisering, skal skolen bidrage til, at eleverne udvikler digital dannelse og digitale færdigheder. Det gælder både i forhold til videre uddannelse, på arbejdsmarkedet og i det private med eksempelvis e-boks og NEM-ID.

Heldigvis kan brugen af IT-læremidler i forbindelse med undervisning bl.a. have en motiverende effekt for eleverne og være gode fagdidaktiske redskaber til at løfte kvaliteten af undervisningen.