Idræt‎ > ‎IT hjælpemidler‎ > ‎

Übersense

Introduktion:

Übersense er en app der er velegnet til at arbejde med i idrætsundervisningen. Den giver mulighed for at filme en bevægelse, et spring eller en position som man ønsker at præcisere. 

Man kan arbejde med videoerne ved at ændre i videoernes tempo, indtegne streger, markere bevægelser, indtale forklaring og sammenligne to videoer. 

Som underviser kan man dele en video af en korrekt bevægelse ud til eleverne, og eleverne vil da kunne sammenligne videoen af sig selv med underviserens video. 

Eleverne kan også sammenligne før og efter videoer af deres egne præstationer, og på den måde forhåbentligt se, at de har rykket deres niveau.


Du kan optage en video ved at trykke på den store røde knap ’REC’. Når videoen er optaget bliver du bedt om, at tagge de personer, som er på videoen, samt hvad der vises på videoen. Du vil på den måde hurtigt kunne sortere dine videoer.

For at sammenligne to videoer, skal du først trykke på en af dine optagede videoer i menupunktet ’VIDEOS’. Øverst i højre hjørne trykker du så på ’Compare’. Derefter vælger du hvilken video, som du ønsker at sammenligne din video med. Du kan spole videoerne individuelt, og låse dem fast når de hver især viser det, der skal sammenlignes.

Du kan se dine videoer i slowmotion og tegne på dem. Når du har valgt en video vises der nogle tegneredskaber ude i højre side af skærmen. Dem kan du bruge til at kontrollere om en kropsposition er korrekt. Tegn fx en lige streg med redskabet, for at kontrollere om kroppen er helt strakt. Nederst i venstre hjørne (over play-knappen) kan du vælge hvilket tempo videoen skal vises i. Ved at afspille videoen langsomt og stoppe den undervejs, kan man se fejl man ikke nødvendigvis havde set.


Fordele:

Et forløb med brug af Ubersense tilgodeser mange aspekter. Eleverne bliver sat sammen i grupper, hvor de skal samarbejde om mediet, give hinanden feedback og konstruktiv kritik, samt hjælpe og støtte hinanden i arbejdsprocessen.

Undervisningen vil dermed styrke elevernes alsidige personlige udvikling, specielt deres samarbejdsevne og deres ansvar for egen og makkerens læring. Eleverne vil desuden blive bedre til at kunne give feedback og fejlrette på en god og konstruktiv måde, og til at styre deres følelser, når de modtager kritik.
Eleverne udvikler sig også rent fysisk. De bevæger sig og udfører øvelser, mens de arbejde med Ubersense. Derudover tvinger mediet også eleverne til at arbejde alsidigt og være kreative, hvilket forhåbentligt vil motivere og engagere eleverne. 

At de med Ubersense kan se deres øvelser langsomt og sammenligne dem med en korrekt øvelse, vil desuden indebære at eleverne får mulighed for at fordybe sig. 

Med Ubersense har du et rigtig godt værktøj til din idrætsundervisning. Du kan:

  • Optage video af elevernes bevægelser, fx en tennisserv, et overslag, dans osv.
  • Afspille videoen billede for billede med zoom
  • Bruge slow motion til analyse af bevægelserne
  • Bruge tegneværktøjer til at fokusere på detaljer
  • Sammenligne med andre elever eller med professionelle
  • Sammenligne videoer side om side eller læg dem ovenpå hinanden for præcis sammenligning
  • Indspille mundtlige kommentarer
  • Dele nemt med andre lærere, elever eller forældre 
 
Übersense