Idræt‎ > ‎IT hjælpemidler‎ > ‎Übersense‎ > ‎

Didaktiske overvejelser

Didaktiske overvejelser - Af Jeppe Elmelund van Ee

Læringssyn:
Den læring vores elever skal opnå i dette undervisningsforløb skal opnås ved at eleverne danner deres egne erfaringer. Idrætsfaget er i sig selv lidt anerledes da det er et praktisk fag, og man skal gøre tingene selv. Men i stedet for at sidde og læse en bog om hvordan fx et overslag skal springes, prøver de sig frem, og finder løbende ud af hvad der skal ændres. Jeg tager derfor udgangspunkt i, at læring sker gennem ”learning by doing”: Dette kaldes også erfaringspædagogikken, hvor det væsentligste er at erfaringen er et tovejsforhold, hvor eleven på den ene side er aktiv i forhold til sin omverden, men på den anden side også må tage følgerne af egne beslutninger og handlinger. I denne model skal læreren helst agere som vejleder, og observere og guide eleverne. Eleverne lærer på den måde af deres egne aktiviteter, og opnår erfaringer de kan videredele med hinanden.

Begrundelse for brug af digitale ressourcer:
Videosekvenser og videofeedback er en fantastisk ressource at inddrage i idrætsundervisningen. Det kan både bruges som introduktion og inspiration til opstart af nye idrætsforløb, og samtidig bruges som en træningsressource i forevisninger af øvelser, samt som videofeedback, hvor eleven kan se og fejlrette sig selv på video.
Ved videofeedback kan eleverne nemmere rette øvelserne til, end hvis underviseren udelukkende skulle forklare hvad der skal rettes med ord. Eleven kan altså både se og høre hvordan øvelsen skal udføres, og derved vurdere om udførelsen stemmer overens med virkeligheden. Et andet aspekt er drivkraften, der ofte følger med i brugen af IT, specielt i forbindelse med idræt. Der opstår nemt en dokumentation og performanceeffekt, som virker motiverende på eleverne.
Samtidig skal man passe på med at fremme en overdrevet brug af videofejlretning. Det er langt fra alle øvelser og forløb der kræver inddragelse af IT. De digitale ressourcer vil ofte kræve meget fokus og være tidskrævende i brug. Specielt opstarten af brug med digitale ressourcer vil ofte være forbundet med stort tidsspild og meget irritation. Det er derfor vigtig at man som underviser gør sig tanker om præcis hvordan videofejlretningen skal indgå i undervisningen, og hvad formålet med sådan et forløb er.
Da der i redskabsgymnastik forekommer hurtige bevægelser, som kan være svære at vurdere og analysere, er Ubersense her et ideelt værktøj at inddrage i undervisningen.

Evaluering:
Ubersense faciliterer elevers læring ved at de, i dette eksempel, kan se deres spring, håndstand eller kolbøtte med deres egen øjne, og derved synliggøres de tekniske facetter i springet som de gør korrekt, og de der kan forbedres. Eleverne kan både bruge deres teknik-viden og de fokuspunkter læreren har lagt vægt på, ved at sætte streger på deres iPad/iPhone. På den måde bliver det nemmere at analysere eksempelvis et spring, der ellers er overstået i løbet af et par sekunder. Ved hjælp af Ubersense har man nu al tid i verden til at konkretisere hvad der kan forbedres og hvordan - fx ved at sammenligne sit eget spring med et teknisk korrekt udført spring. Således bliver det også et hjælpemiddel for læreren, da han nemmere kan spotte fejl eller hvad der gøres godt, og korrigere/vejlede for at hjælpe til at udvikle elevernes færdigheder.

I slutningen af modulet kan læreren spørge ind til hvordan det har været at arbejde med Ubersense. Har det været sjovt at se sig selv på video? Hvordan har det været at arbejde med dynamisk feedback? Hvordan gives feedbacken - har eleverne gjort det på en hensigtsmæssig måde? Fx. kan læreren havde lagt op til "sig en ting der gøres godt, og en ting der kan forbedres." Derudover kan læreren også spørge ind til hvad der typisk er blevet rettet/korrigeret på. Her kan han kigge efter nogle af de tegn, han har lagt fokus på - fx blev nakken holdt stiv i kolbøtten? Bliver det i tale sat af eleverne?

For læreren har Ubersense et kæmpe evalueringspotentiale. Video gør det meget nemt at evaluere elevfærdigheder, da det kan tydeliggøre hvad der ellers kan være svært at se. Læreren kan evt. sammensætte en video af alle eleverne spring, håndstande og kolbøtter, hvilket kunne være sjovt for eleverne at se. 


Kilde: van Ees Classroom