Idræt‎ > ‎Undervisningsforløb‎ > ‎

Parkour

Forløbsbeskrivelse
Om forløbet
Eleverne skal lære om parkours historiske oprindelse, kultur, sprog og udvikling. Eleverne præsenteres (gennem video eller ved forevisning) for en række "Basic Movements" og begynderøvelser som "Rolls" og herefter gradvist sværere som "Monkey Vaults" og til sidst sammensatte bevægelser.
I denne del diskuterer vi desuden sikkerhedsaspekter (modtagning, landingsflader og gradvist øgning af sværhedsgrad).

I starten af forløbet trænes en række basic movements og vaults. Senere i forløbet skal eleverne i grupper eksperimentere på egen hånd. I denne del skal eleverne øve og hjælpe hinanden med feedback, evt. ved brug af IT-læremidler som übersense.

Forløbet afsluttes med en praktisk demonstration for klassen eller en (evt. sammensat) optagelse der vises for klassen.Lektie hjemme til 1. lektion:

Se video'en "Parkour Tutorial" og læs artiklen "Parkour". Svar til sidst på spørgsmålene tilknyttet video'en og artiklen.


1. - 2. lektion:

Timen indledes med et opvarmningsprogram efterfulgt af en kort repetition af lektien.
Herefter indleder læreren en icebreaker (evolutionsleg) inden eleverne introduceres for forskellige 'Basic Movements' - enten ved forevisning eller videopræsentation.
Den resterende tid leger og eksperimenterer eleverne med bevægelserne. Ved opstillede stationer kan evt. benyttes tilhørende QR koder med instruktionsvideoer.
Lektie hjemme til 3. lektion:

Læs om opvarmningsøvelserne 'Grænseleg' og 'Superliga'. Herefter skal I besvare spørgsmål til artiklerne og spørgsmål til reflektion over sidste time.


3. - 4. lektion:

Timen indledes med et opvarmningsprogram efterfulgt af en icebreaker.
Herefter introducerer læreren IT-læremidlet Übersense. Eleverne skal, enkeltvis eller i grupper, øve Basic Movements og at optage og give hinanden feedback.
5. - 6. lektion:

Eleverne inddeles i grupper, der skal forberede en præsentation af en parkour-sektion. Præsentationen skal vare 1-2 min.
Lektie hjemme til 7. lektion:

I grupperne skal de overveje hvilken historie de vil fortælle.


7. - 8. lektion:

Grupperne arbejder videre med deres præsentation. Der skal arbejdes intensivt for at kunne nå det til næste gang.
9. - 10. lektion:

Evt. 20-30 min til finpudsning af præsentation efterfulgt af præsentation.Lærervejledning


Basic Movements