Idræt‎ > ‎Undervisningsforløb‎ > ‎Redskabsgymnastik‎ > ‎

1.-2. lektion


Vejrmølle


Materialer:
Eleverne kan med fordel medbringe computere eller iOS-devices til at gense instruktionsvideo'er.

Diverse redskaber, herunder:
Rullemåtter
Skumplinte
Hulla-hop ringe
PE-fælter (springmåtter)
Plinte
Bænke (der kan hænges/vinkles op mod ribbe)
Lektionsbeskrivelse:
Tid: 15 min
Opvarmning (inkl. opstilling af redskabsopstilling).

Musik til opvarmning
  • Musikken er hentet gratis og til fri afbenyttelse her.

http://lernoclassroom.synology.me:5000/fbdownload/01%20Sennheiser%20-%20Thru%20The%20Gears.mp3?sid=CzDmxtzzQfIE2C3K8N08259&mode=open&dlink=2f4c65726e6f20436c617373726f6f6d2f4d7573696b2f30312053656e6e686569736572202d2054687275205468652047656172732e6d7033&stdhtml=true&SynoToken=CzMOlzPfIwblI

http://gofile.me/22ECy/Egmq3k62Kongens efterfølger
Læreren løber rundt i hallen. På den korte led laves øvelser, på den lange led løbes hurtigt.
  • Skråt samlet hop langs gulvstreg
  • Skråt hink langs gulvstreg
  • "Kravle-spiderman" på hænder og fødder - lavt tyngdepunkt
  • Krabbegang

Udstrækning
  • Rolig udstrækning efterfulgt af opstilling af redskaber. Se evt. billedet herunder for inspiration til udstrækning.

Opstilling af redskaber

  • Læreren forklarer eleverne hvilke redskaber der skal opstilles og hvorhenne, hvilke elever der gør hvad, hvorefter de sættes igang. Redskabsopstillingen kan ses under lektionsbeskrivelsen.

Tid: 5 min
Kort repetition af lektie.
  • Hvad er særligt vigtigt i forbindelse med sikkerhed ved redskabsgymnastik?


Tid: 10 min

Læreren foreviser øvelser ved stationerne eller viser instruktionsvideo'erne. På linket her findes en række instruktionsvideo'er.

Læreren kan med fordel fordele QR-koder med instruktionsvideo'er på de relevante stationer, på den måde vil eleverne være mere selvhjulpne.


Tid: 35 min

I den resterende tid fordeler eleverne sig nogenlunde ligeligt ud på stationerne og roterer herefter på lærerens kommando. Læreren sørger for, at alle når rundt på alle stationerne.


Tid: 10 min

Eleverne fordeler sig ud på de stationer, hvor de selv meget at have mest gavn af at være den sidste tid.
Redskabsopstilling:

Redskaberne opstilles afhængig af hvilke man har til rådighed. Se evt. instruktionsvideo'erne for inspiration til øvelser. I udgangspunktet må man forsøge at opstille baner, det gør det muligt at øve lille gorilla, stor gorilla, vejrmølle ned ad trappe og vejrmølle over redskaber.

Herunder ses billeder til opstillinger: