Idræt‎ > ‎Undervisningsforløb‎ > ‎Redskabsgymnastik‎ > ‎

3.-4. lektion


Håndstand


Materialer:
Eleverne kan med fordel medbringe computere eller iOS-devices til at gense instruktionsvideo'er.

Diverse redskaber, herunder:
PE-fælter (springmåtter)
Rullemåtter
Ribber
Tove (til at sikre PE-fælter).

Lektionsbeskrivelse:

Tid: 10 min
Icebreaker - Grænseleg.

Tid: 20 min
Opvarmning (inkl. opstilling af redskabsopstilling).

Dyregangarter
 • - Læreren viser video'erne af dyregangarterne som ses herunder. Dyregangarterne fungerer både som opvarmning af primære muskelgrupper for håndstand og som funktionel indstilling for bevægelser til håndstand.
 • Til hver bevægelse skal eleverne overveje, hvilke muskler der bruges i dyregangarten, der er relevante ift. håndstand. Det diskuteres mellem hver øvelse.

http://lernoclassroom.synology.me:5000/fbdownload/Krabben.mp4?sid=sxhR0UFQfPQZQC3K8N08259&mode=open&dlink=2f4c65726e6f20436c617373726f6f6d2f4d6f746f72696b202d2042617369732f4479726567616e6761727465722f4b72616262656e2e6d7034&stdhtml=true&SynoToken=sx1MzOtkVPkkQ
(Lærer-login)
http://lernoclassroom.synology.me:5000/fbdownload/Målerlarven.mp4?sid=sxhR0UFQfPQZQC3K8N08259&mode=open&dlink=2f4c65726e6f20436c617373726f6f6d2f4d6f746f72696b202d2042617369732f4479726567616e6761727465722f4dc3a56c65726c617276656e2e6d7034&stdhtml=true&SynoToken=sx1MzOtkVPkkQ
(Lærer-login)
http://lernoclassroom.synology.me:5000/fbdownload/Krokodillen.mp4?sid=sxhR0UFQfPQZQC3K8N08259&mode=open&dlink=2f4c65726e6f20436c617373726f6f6d2f4d6f746f72696b202d2042617369732f4479726567616e6761727465722f4b726f6b6f64696c6c656e2e6d7034&stdhtml=true&SynoToken=sx1MzOtkVPkkQ
(Lærer-login)
http://lernoclassroom.synology.me:5000/fbdownload/Haren.mp4?sid=sxhR0UFQfPQZQC3K8N08259&mode=open&dlink=2f4c65726e6f20436c617373726f6f6d2f4d6f746f72696b202d2042617369732f4479726567616e6761727465722f486172656e2e6d7034&stdhtml=true&SynoToken=sx1MzOtkVPkkQ
(Lærer-login)
"Haren" skal udføres på PE-fælter, en airtrack el. lign.Crossfit
 • Eleverne arbejder to-og-to sammen.
 • De arbejder skiftevis statisk/kredsløb.
 • Den der arbejder statisk sidder i 90 grader op ad væggen, mens den anden løber ud til mærke/kegle og laver styrkeøvelser.
 • Der opstilles tre mærker/kegler med længere og længere afstand.
 • Efter løberen har lavet første øvelse løber han hjem og ud til næste mærke.
 • Når han har været ved alle mærkerne løber han hjem og skifter med makkeren.
 • Denne procedure gentages med forskellige øvelser ved mærkerne
  • Forslag:
   • 2, 4, 6 mavebøjninger 1. gang
   • 2, 4, 6, rygbøjninger 2. gang
   • 2, 4, 6 armstrækker 3. gang

Opstilling af redskaber
 • Læreren forklarer eleverne hvilke redskaber der skal opstilles og hvorhenne, hvilke elever der gør hvad, hvorefter de sættes igang. Redskabsopstillingen kan ses under lektionsbeskrivelsen.

Tid: 5 min
Kort repetition af lektie.
 • Hvad er Übersense og hvordan bruges det?


Tid: 10 min

Læreren foreviser øvelser ved stationerne eller viser instruktionsvideo'erne. På linket her findes en række instruktionsvideo'er.

Læreren kan med fordel fordele QR-koder med instruktionsvideo'er på de relevante stationer, på den måde vil eleverne være mere selvhjulpne.


Tid: 20 min

I den resterende tid fordeler eleverne sig nogenlunde ligeligt ud på stationerne og roterer herefter på lærerens kommando. Læreren sørger for, at alle når rundt på alle stationerne.


Eleverne skal undervejs filme hinanden med Übersense, og øve sig i at give feedback til hinanden.


Tid: 10 min

Eleverne fordeler sig ud på de stationer, hvor de selv meget at have mest gavn af at være den sidste tid.
Redskabsopstilling:

Redskaberne opstilles afhængig af hvilke man har til rådighed. Se evt. instruktionsvideo'erne for inspiration til øvelser.


Grænseleg