Idræt‎ > ‎Undervisningsforløb‎ > ‎Redskabsgymnastik‎ > ‎

7.-8. lektion


Lavt-/højt overslag


Materialer:
Eleverne kan med fordel medbringe computere eller iOS-devices til at gense instruktionsvideo'er.

Diverse redskaber, herunder:
PE-fælter (springmåtter)
Springbræt
Skumplint
Rullemåtte
Tove
Lektionsbeskrivelse:

Tid: 15 min
Opvarmning (inkl. opstilling af redskabsopstilling).

Holdstafet - Transportbånd
  • Klassen inddeles i to hold, eller x antal hold à 10-15 personer.
  • Holdene ligger modsat skulder-ved-skulder (se billederne herunder), og transporterer hinanden, en ad gangen, over på modsat side.
  • Eleven der transporteres ligger udstrakt på ryggen, spænder og kigger opad.
  • Det hold der først når en bestemt destination har vundet.
Parstafet - Trillebør
  • Eleverne arbejder to-og-to sammen.
  • Den ene elev ligger i strakt trillebør, den anden elev holder benene omkring knæleddet. Fra denne stilling kan eleverne bevæge sig fremad på lærerens tegn.
  • Alle starter samtidig, de to der først når en bestemt destination har vundet.


Opstilling af redskaber
  • Læreren forklarer eleverne hvilke redskaber der skal opstilles og hvorhenne, hvilke elever der gør hvad, hvorefter de sættes igang. Redskabsopstillingen kan ses under lektionsbeskrivelsen.

Tid: 5 min
Kort gennemgang af lektie.
  • Hvad er helhedsmetoden, den progressive delmetode? Hvordan anvendes de?


Tid: 10 min

Læreren foreviser øvelser ved stationerne eller viser instruktionsvideo'erne. På linket her findes en række instruktionsvideo'er.

Læreren kan med fordel fordele QR-koder med instruktionsvideo'er på de relevante stationer, på den måde vil eleverne være mere selvhjulpne.


Tid: 40 min

I den resterende tid fordeler eleverne sig på stationerne og må selv bestemme om de vil benytte helhedsmetoden eller den progressive delmetode.


Eleverne opfordres til at filme hinanden med Übersense og øve sig i at give feedback til hinanden.
Redskabsopstilling:

Redskaberne opstilles afhængig af hvilke man har til rådighed. Se evt. instruktionsvideo'erne for inspiration til øvelser.