Idræt‎ > ‎Undervisningsforløb‎ > ‎Redskabsgymnastik‎ > ‎

9.-10. lektion


Forlæns salto - Del 1/2


Materialer:
Eleverne kan med fordel medbringe computere eller iOS-devices til at gense instruktionsvideo'er.

Diverse redskaber, herunder:
PE-fælter (springmåtter)
Minitrampoliner
Skumplinte
Nedspringsmåtter
Stålplinte
TræplinteLektionsbeskrivelse:

Tid: 15 min
Opvarmning (inkl. opstilling af redskabsopstilling).

Holdstafet - Transportbånd
  • Klassen inddeles i to hold, eller x antal hold à 10-15 personer.
  • Holdene ligger modsat skulder-ved-skulder (se billederne herunder), og transporterer hinanden, en ad gangen, over på modsat side.
  • Eleven der transporteres ligger udstrakt på ryggen, spænder og kigger opad.
  • Det hold der først når en bestemt destination har vundet.

Ice breaker - Superliga

Opstilling af redskaber
  • Læreren forklarer eleverne hvilke redskaber der skal opstilles og hvorhenne, hvilke elever der gør hvad, hvorefter de sættes igang. Redskabsopstillingen kan ses under lektionsbeskrivelsen.

Tid: 10 min
Uddybende gennemgang af lektie.
  • Hvorfor skal elever lære at modtage? Hvilke modtagningstyper er der - hvornår bruges hvilke?


Tid: 10 min

Læreren foreviser øvelser ved stationerne eller viser instruktionsvideo'erne. På linket her findes en række instruktionsvideo'er.

Læreren kan med fordel fordele QR-koder med instruktionsvideo'er på de relevante stationer, på den måde vil eleverne være mere selvhjulpne.


Tid: 40 min

I den resterende tid fordeler eleverne sig på stationerne og må selv bestemme om de vil benytte helhedsmetoden eller den progressive delmetode. Læreren vurderer, ud fra sit kendskab til elevernes mentale og fysiske færdigheder, om eleverne er klar til at forsøge sig med det færdige spring.

Læreren sidder som modtagning ved stationen med det færdige spring og kan hjælpe eleverne med at vælge hensigtsmæssige deløvelser.


Eleverne opfordres til at filme hinanden med Übersense og øve sig i at give feedback til hinanden.
Redskabsopstilling:

Redskaberne opstilles afhængig af hvilke man har til rådighed. Se evt. instruktionsvideo'erne for inspiration til øvelser.


Superliga