Idræt‎ > ‎Undervisningsforløb‎ > ‎Redskabsgymnastik‎ > ‎

Lektie hjemme til 1. lektion

Læs først artiklen "Om sikkerhed ved redskabsgymnastik" og svar herefter på spørgsmålene herunder.

Sikkerhed

Om sikkerhed ved redskabsgymnastik


Når redskaberne skal placeres og sikres, er det vigtigt at være opmærksom på:

 • at nedspringsmåtter er placeret, så de ikke kan skride i forbindelse med landinger og afsæt. Det kan bl.a. opnås, ved at placere måtter op ad en væg eller anden fast genstand.
 • at der er tilstrækkelig afstand til loft og andre omkringværende objekter.
 • at skumredskaber er placeret skridsikkert (på samme måde som nedspringsmåtter).
 • at alle øvrige redskaber er skridsikre i forbindelse med øvelser der kræver høj fart (eksempelvis leg eller konkurrence).
 • hvis der anvendes bomme (de lange vandrette træbomme der kan hæves og sænkes), skal de altid være spændt fast med pløkker og evt. trækiler.
 • at øvrige hæve/sænke-redskaber er fastspændt.
 • at der ikke befinder sig glatte elementer (overtrækstrøjer el. lign.) på steder hvor de udgør en fare - f.eks. steder hvor der løbes.

Ved rotationsspring på minitrampolin (f.eks. salto):

Ved rotationsspring på minitrampolin ...
 • skal landingsfladen være hævet til minimum trampolinens øverste kant.
 • må der ikke benyttes tilløb.
 • skal der altid være minimum én modtager klar. Er modtageren uerfaren skal der være en ekstra.
 • må der maksimalt laves én rotation.
 • må der ikke benyttes med fodtøj (sokker, sko - kun barfodet).
 • minitrampoliner må ikke anvendes uden at en faglærer er tilstede.
 • ingen må springe uden først at have modtaget instruktioner af en faglærer.


- Peter Elmelund van Ee
Januar 2015