Idræt‎ > ‎Undervisningsforløb‎ > ‎Redskabsgymnastik‎ > ‎

Lektie hjemme til 7. lektion

Læs artiklen "Helhedsmetoden og den progressive delmetode".


Hedhedsmetoden og den progressive delmetode

Helhedsmetoden (hel-del-hel)

I denne metode arbejder eleverne med en bestemt øvelse (f.eks. flik-flak). Efter at have prøvet nogle gange analyserer man bevægelsen og på baggrund af dette, udvælges deløvelser eleverne kan arbejde med. (det kan være en gruppe skal arbejde med positionen i afsættet, en anden gruppe med kip'et el. lign.)

Herefter vender eleverne tilbage til helheden.

(man kan igen analysere bevægelsen, vælge en deløvelse osv.)Den progressive delmetode (del-del-hel)

I denne metode lærer eleverne en del af en bevægelse ad gangen og kan så til sidst sætte delene sammen til én sammensat bevægelse - helheden. Denne metode kan bl.a. anvendes til lavt overslag, da der er mange deløvelser man kan øve.

Man kan desuden arbejde med overgange fra de enkelte dele, ved efterhånden at sætte mere og mere på bevægelsen, indtil man til sidst udfører springet i sin helhed.- Peter Elmelund van Ee
Januar 2015