Idræt‎ > ‎Undervisningsforløb‎ > ‎Redskabsgymnastik‎ > ‎

Lektie hjemme til 5. lektion

Læs artiklen "Feedback".


Feedback

Feedback

Feedback forveksles ofte med fejlretning og der er væsentlige forskellige på de to begreber. Den der giver "fejlretning", kan ikke egentlig rette fejlene, men blot give respons på udøverens bevægelse - der så selv må ændre dele af bevægelsen.

Desuden er der negativ klang i oret "fejlretning", der fokuserer på det fejlen, hvor "feedback" har en konstruktiv klang.Indre og ydre feedback

Eleven får en indre feedback fra sit sanseapperat, der registrerer positioner, bevægelser, føler musklerne spænde m.m. Denne feedback får eleven mens han udfører bevægelsen.

Efter bevægelsen kan eleven få ydre feedback fra læreren eller andre elever, der enten kan forklares sprogligt eller illustreres med video.


Det kan være svært at vurdere hvor meget og hvornår der skal gives ydre feedback. Hvis der gives for meget feedback, kan eleven miste fornemmelsen af den indre feedback (hvordan føles bevægelsen nu) og det kan desuden virke demotiverende. 


Hvorfor og hvordan gives feedback?

Positiv og konstruktiv feedback kan dels øge læringen for den elev der øver en bevægelse og dels øves eleven der giver feedback i at analysere en bevægelse og overveje bagvedliggende årsager til problemer for den anden elevs bevægelse - styrke, motorik, selvtillid eller andet.


Hvis eleven der skal give feedback ikke har erfaring, kan det være en fordel at vælge et eller to fokuspunkter at holde øje med.


Tip til feedback

  • Giv positiv feedback (sig hvad der skal gøre, ikke hvad der gøres forkert).
  • Giv rosende feedback når noget forbedres.
  • Vælg nogle få elementer at give feedback på.
  • Giv ikke feedback efter hvert forsøg.
  • Optag bevægelsen og anvend den i feedback'en.- Peter Elmelund van Ee
Januar 2015