Idræt‎ > ‎Undervisningsforløb‎ > ‎Redskabsgymnastik‎ > ‎

Sikkerhed

Sikkerhed

Om sikkerhed ved redskabsgymnastik


Når redskaberne skal placeres og sikres, er det vigtigt at være opmærksom på:

 • at nedspringsmåtter er placeret, så de ikke kan skride i forbindelse med landinger og afsæt. Det kan bl.a. opnås, ved at placere måtter op ad en væg eller anden fast genstand.
 • at der er tilstrækkelig afstand til loft og andre omkringværende objekter.
 • at skumredskaber er placeret skridsikkert (på samme måde som nedspringsmåtter).
 • at alle øvrige redskaber er skridsikre i forbindelse med øvelser der kræver høj fart (eksempelvis leg eller konkurrence).
 • hvis der anvendes bomme (de lange vandrette træbomme der kan hæves og sænkes), skal de altid være spændt fast med pløkker og evt. trækiler.
 • at øvrige hæve/sænke-redskaber er fastspændt.
 • at der ikke befinder sig glatte elementer (overtrækstrøjer el. lign.) på steder hvor de udgør en fare - f.eks. steder hvor der løbes.

Ved rotationsspring på minitrampolin (f.eks. salto):

Ved rotationsspring på minitrampolin ...
 • skal landingsfladen være hævet til minimum trampolinens øverste kant.
 • må der ikke benyttes tilløb.
 • skal der altid være minimum én modtager klar. Er modtageren uerfaren skal der være en ekstra.
 • må der maksimalt laves én rotation.
 • ikke benyttes med fodtøj (sokker, sko - kun barfodet).
 • minitrampoliner må ikke anvendes uden at en faglærer er tilstede.
 • ingen må springe uden først at have modtaget instruktioner af en faglærer.


- Peter Elmelund van Ee
Januar 2015