Statistik

Forløbsbeskrivelse

Om forløbet
Eleverne skal i dette forløb, lære om og kunne anvende relevante deskriptorer og diagrammer, bl.a. med henblik på at kunne sammenligne og fortolke observationer fra egne undersøgelser af sammenhænge i hverdagen.
Eleverne skal desuden kunne forholde sig kritisk til andres statistisk baserede præsentationer og konklusioner - gerne med eksempler fra hverdagen.
Endelig skal eleverne i sit undersøgende arbejde og efterfølgende præsentation af undersøgelse, kunne vælge og anvende relevante IT-hjælpemidler

I starten af forløbet bliver eleverne inddelt i grupper, der sammen skal skrive alle de ord og begreber ned de tænker på, når de hører ordet "statistik". Herefter laver grupperne et begrebskort over statistik. Vi kan herefter evt. lave et begrebskort på klassen og snakke om hvad de kender til statistik

Undervejs i forløbet, vil eleverne blive introduceret for ugrupperede- og grupperede observationer, og de deskriptorer og diagrammer der knytter sig til dem. Vi vil desuden arbejde med, hvordan man kan tolke statistiske undersøgelser og se på eksempler fra deres hverdag.
Sidst i forløbet set vi på, hvordan man kritisk skal forholde sig til andres præsentationer og konklusioner, baseret på statistiske undersøgelser.

Forløbet afsluttes med, at grupperne igen laver et begrebskort over ordet "statistik" - herefter laver vi et fælles på klassen, og snakker om, hvad eleverne har lært.1. lektion:

Eleverne inddeles i grupper og skal lave begrebskort over "statistik". På klassen gennemgår vi gruppernes begrebskort og laver et fælles på klassen.
Lektie hjemme til 2. lektion:

Se video'en "Statistik - en introduktion". Her præsenteres bl. a. begreberne observationssæt, ugrupperede- og grupperede observationer og deskriptorer.


2. lektion:

Efter en kort repetition af lektien, skal eleverne i grupper undersøge hver deres begreb (se herunder), med henblik på at præsentere, forklare og eksemplificere deres område for resten af klassen.
Vi starter med emnerne:
    a) Gennemsnit / Middeltal
    b) Median
    c) Typetal
    d) Variationsbredde
    e) Hyppighed
    f) Frekvens

Eleverne skal nu i grupper præsentere deres område. Læreren gennemgår de emner, der evt. ikke bliver uddelt i grupperne.
3. lektion:

Eleverne arbejder én-og-én eller to-og-to ved deres pladser. Eleverne skal arbejde med opgaver om emnerne fra sidste time.
4. lektion:

Eleverne skal i grupper undersøge hver deres begreb, med henblik på at præsentere, forklare og eksemplificere deres område for resten af klassen.
Grupperne skal undersøge emnerne:
    a) Summeret hyppighed
    b) Summeret frekvens
    c) Gradtal til cirkeldiagram

Eleverne skal nu i grupper præsentere deres område. Læreren gennemgår de emnerne:
    a) 1. Kvartil / Nedre kvartil
    b) 2. Kvartil
    c) 3. Kvartil / Øvre kvartil
5. lektion:

Eleverne arbejder én-og-én eller to-og-to ved deres pladser. Eleverne skal arbejde med opgaver om emnerne fra sidste time.Lektie hjemme til 6. lektion:

Se video'en "Hyppighedstabel".


6. lektion:

Efter en kort repetition af lektien, skal eleverne, ud fra udleverede datasæt, arbejde med opgaver til de forskellige deskriptorerne og udfylde hyppighedstabeller. Eleverne arbejder én-og-én eller to-og-to ved deres pladser.Lektie hjemme til 7. lektion:

Se video'en "Hyppighedstabel-maskine".


7. lektion:

Eleverne arbejder én-og-én eller to-og-to ved deres pladser. Eleverne skal lave deres egne hyppighedstabel-maskine. De kan evt. gå tilbage og se under lektien til idag hvis de har behov for det.

De elever der bliver tidligt færdige, kan assistere læreren med at hjælpe de øvrige elever.8. lektion:

Eleverne skal i grupper undersøge hver deres diagram, med henblik på at præsentere, forklare og eksemplificere deres diagram for resten af klassen.
Grupperne skal undersøge diagrammerne:
    a) Boksplot
    b) Søjle/-pindediagram
    c) Cirkeldiagram
    d) Trappediagram

Eleverne skal nu i grupper præsentere deres diagram. Er der flere end 4 grupper, kan to grupper godt have samme emne, og så supplere hinanden til præsentationen.9. lektion:

Skulle der være nogle grupper, der stadigvæk ikke har præsenteret deres diagram, kan de starte timen med dette.

Herefter skal eleverne arbejde et udleveret datasæt - lave hyppighedstabel, udregne deskriptorer og lave forskellige diagrammer.Lektie hjemme til 10. lektion:

Se video'en "Grupperede observationer" - video'en handler om hvordan man inddeler observationerne i intervaller, åbnede og lukkede.


10. lektion:

Eleverne skal i grupper undersøge hver af de 6 nedenstående deskriptorer, med henblik på at kunne præsentere, forklare og eksemplificere deskriptorerne for resten af klassen.
Grupperne skal undersøge emnerne:
    a) Typeinterval
    b) Intervalhyppighed
    c) Intervalfrekvens
    d) Summeret intervalhyppighed
    e) Summeret intervalfrekvens
    f) Intervalmidtpunkt

Læreren udvælger grupper, der skal forklare hver deres deskriptor. Læreren gennemgår de øvrige deskriptorer der ses herunder.
    a) Gennemsnit
    b) 1. Kvartil
    c) 2. Kvartil
    d) 3. Kvartil


11. lektion:

Eleverne arbejder én-og-én eller to-og-to ved deres pladser. Eleverne skal arbejde med opgaver om emnerne fra sidste time.12. lektion:

Eleverne skal i grupper undersøge hver deres diagram, med henblik på at præsentere, forklare og eksemplificere deres diagram for resten af klassen.
Grupperne skal undersøge diagrammerne:
    a) Histogram
    b) Sumkurve

2 af grupperne skal nu præsentere deres diagram for resten af klassen.

Eleverne skal til sidst lave forskellige diagrammer fra sidste times undersøgelser.13. lektion:

I denne time skal vi arbejde med fortolkning af statistik og kritisk overveje konklusioner fra hverdagen, baseret på statistiske undersøgelser.14. lektion:

Eleverne laver i grupper et nyt begrebskort over "statistik". I klassen samler vi op på forløbet og laver et samlet begrebskort.LærervejledningUgrupperede observationer


Grupperede observationer


Prøve