1. lektion

Materialer:
  • 5-6 store ark (ét til hver gruppe)Lektionsbeskrivelse:
Tid: 2-5 min
Læreren inddeler eleverne i grupper.

Tid: 10 min
I grupperne skal eleverne nedskrive alle de ting de ved, tror de ved og tænker på, når de hører ordet "statistik".

Tid: 2-5 min
Læreren forklarer med et simpelt eksempel, hvordan man laver et begrebskort.

Tid: 10 min
Nu skal grupperne lave et begrebskort over "statistik" med de ting de har nedskrevet - flere ting må gerne tilføjes. nedskrive alle de ting de ved, tror de ved og tænker på, når de hører ordet "statistik".

Tid: 15 min
På klassen samles op og vi laver et fælles begrebskort.Lektie til næste gang:

Se video'en "Statistik - en introduktion". Her præsenteres bl. a. begreberne observationssæt, ugrupperede- og grupperede observationer og deskriptorer.