10. lektion

Materialer:
  • 5-6 computer, iPad eller andet der kan gå online (én til hver gruppe)Lektionsbeskrivelse:
Tid: 2-5 min
Læreren inddeler eleverne i grupper.

Tid:
 10 min

Eleverne skal i grupper undersøge hver af de 6 nedenstående deskriptorer, med henblik på at kunne præsentere, forklare og eksemplificere deskriptorerne for resten af klassen.
Grupperne skal undersøge emnerne:
    a) Typeinterval
    b) Intervalhyppighed
    c) Intervalfrekvens
    d) Summeret intervalhyppighed
    e) Summeret intervalfrekvens
    f) Intervalmidtpunkt

Grupperne kan finde hjælp til opgaverne under "Deskriptorer" for "Grupperede observationer".

Tid: 30 min
Læreren udvælger grupper, der skal forklare hver deres deskriptor. Læreren gennemgår de øvrige deskriptorer der ses herunder.
    a) Gennemsnit
    b) 1. Kvartil
    c) 2. Kvartil
    d) 3. Kvartil
DeskriptorerGrupperede observationer