12. lektion

Materialer:
  • 5-6 computer, iPad eller andet der kan gå online (én til hver gruppe)Lektionsbeskrivelse:
Tid: 2-5 min
Læreren inddeler eleverne i grupper.

Tid:
 10 min

Eleverne skal i grupper undersøge hver deres begreb (se herunder), med henblik på at præsentere, forklare og eksemplificere deres område for resten af klassen.
Vi starter med emnerne:
    a) Histogram
    b) Sumkurve

Grupperne kan finde hjælp til opgaverne under "Diagrammer" for "Grupperede observationer".

Tid: 15 min
Eleverne skal nu i grupper præsentere deres område for resten af klassen.

Tid: 10 min
Én-og-én eller to-og-to skal eleverne lave diagrammer for sidste times undersøgelser.
DiagrammerGrupperede observationer