2. lektion

Materialer:
  • 5-6 computer, iPad eller andet der kan gå online (én til hver gruppe)Lektionsbeskrivelse:
Tid: 2-5 min
Læreren inddeler eleverne i grupper.

Tid:
 10 min

Efter en kort repetition af lektien, skal eleverne i grupper undersøge hver deres begreb (se herunder), med henblik på at præsentere, forklare og eksemplificere deres område for resten af klassen.
Vi starter med emnerne:
    a) Gennemsnit / Middeltal
    b) Median
    c) Typetal
    d) Variationsbredde
    e) Hyppighed
    f) Frekvens

Grupperne kan finde hjælp til opgaverne under "Deskriptorer" for "Ugrupperede observationer".

Tid: 30 min
Eleverne skal nu i grupper præsentere deres område for resten af klassen. Læreren gennemgår de emner, der evt. ikke bliver uddelt i grupperne.


DeskriptorerUgrupperede observationer