4. lektion

Materialer:
  • 5-6 computer, iPad eller andet der kan gå online (én til hver gruppe)



Lektionsbeskrivelse:
Tid: 2-5 min
Læreren inddeler eleverne i grupper.

Tid:
 10 min

Efter en kort repetition af lektien, skal eleverne i grupper undersøge hver deres begreb (se herunder), med henblik på at præsentere, forklare og eksemplificere deres område for resten af klassen.
Vi starter med emnerne:
    a) Summeret hyppighed
    b) Summeret frekvens
    c) Gradtal til cirkeldiagram

Grupperne kan finde hjælp til opgaverne under "Deskriptorer" for "Ugrupperede observationer".

Tid: 30 min
Eleverne skal nu i grupper præsentere deres område for resten af klassen.

Læreren gennemgår emnerne:
    a) 1. Kvartil / Nedre kvartil
    b) 2. Kvartil
    c) 3. Kvartil / Øvre kvartil










Deskriptorer



Ugrupperede observationer