8. lektion

Materialer:
  • 5-6 computer, iPad eller andet der kan gå online (én til hver gruppe)Lektionsbeskrivelse:
Tid: 2-5 min
Læreren inddeler eleverne i grupper.

Tid:
 10 min

Efter en kort repetition af lektien, skal eleverne i grupper undersøge hver deres begreb (se herunder), med henblik på at præsentere, forklare og eksemplificere deres område for resten af klassen.
Vi starter med emnerne:
    a) Boksplot
    b) Søjle/-pindediagram
    c) Cirkeldiagram
    d) Trappediagram

Grupperne kan finde hjælp til opgaverne under "Diagrammer" for "Ugrupperede observationer".

Tid: 30 min
Eleverne skal nu i grupper præsentere deres område for resten af klassen. Er der flere end 4 grupper, kan to grupper godt have samme emne, og så supplere hinanden til præsentationen.


DiagrammerUgrupperede observationer