Grupperede observationer

I dette afsnit, vil vi se på ugrupperede observationers deskriptorer og diagrammer.

I matematik bruger man nogle betegnelser, for at beskrive noget om en statistisk undersøgelse. Man taler f.eks. om gennemsnittet af en klasses karakterer, højeste og laveste karakter - disse betegnelser kalder man for deskriptorer.

Når man laver statistik på undersøgelser, er der stor forskel på, om undersøgelsen inddeles i det man kalder for grupperede observationer eller ugrupperede observationer. Man bruger nogle forskellige deskriptorer og diagrammer til henholdsvis grupperede- og ugrupperede observationer.

Herunder vil vi se på ugrupperede observationers deskriptorer, hvordan man laver en interval-hyppighedstabel for dem og til sidst på deres diagrammer.


Deskriptorer Hyppighedstabel Diagrammer