Diagrammer

Sumkurve:

Eleverne inddeles i grupper og skal lave begrebskort over "statistik". På klassen gennemgår vi gruppernes begrebskort og laver et fælles på klassen.
Histogram:

Eleverne inddeles i grupper og skal lave begrebskort over "statistik". På klassen gennemgår vi gruppernes begrebskort og laver et fælles på klassen.