Lektie hjemme til 2. lektion

Se video'en "Statistik - en introduktion". Her præsenteres bl. a. begreberne observationssæt, ugrupperede- og grupperede observationer og deskriptorer.