Brøker

Brøker består af en tæller og en nævner \frac{{t\ae ller}}{{n\ae vner}} , se evt. under Tal og talforståelse om Brøker.


Ægte brøker, uægte brøker og blandede tal

Ægte brøker er de brøker hvor tælleren er mindre end nævneren. Eksempelvis er \frac{1}{2} en ægte brøk. Andre brøker har en tæller der er større end nævneren, de kaldes for uægte brøker. Eksempelvis er \frac{4}{3} en uægte brøk. Uægte brøker kan også skrives som det man kalder for blandede tal. Blandede tal er tal hvor der både er et “almindeligt” tal og en brøk. Da \frac{4}{3} er en uægte brøk kan den derfor skrives som et blandet tal.  \frac{4}{3} kan også skrives som\frac{4}{3} = \frac{3}{3} + \frac{1}{3}. Da \frac{3}{3} er det samme som 1-hel, kan \frac{4}{3} også skrives som1\;\frac{1}{3} . Det kalder man for et blandet tal.

Nu skal vi se nærmere på regnereglerne og hvordan man regner med brøker (fællesnævnerforlænge brøkerforkorte brøkeradditionsubtraktionmultiplikation og division med brøkerne).


Øvelsesopgaver:

Her kan du teste dine færdigheder for brøkregneregler. For de opgaver du har svært ved, kan du med fordel gennemse tekst og video for den enkelte regneregel - du finder de enkelte regneregler i menuen til venstre. Du må naturligvis anvende papir og blyant til alle opgaverne og prøve så mange gange du vil.