Division med brøker

Når man skal dividere en brøk med en brøk, skal man “gange med den omvendte”. Skal man eksempelvis dividere \frac{2}{3}  med \frac{1}{7}, skal man vende brøken til høje omvendt, så: \frac{2}{3}\;\;:\;\;\frac{1}{7} = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{1}

 - Det ses at brøken til højre er vendt “omvendt” og at brøkerne nu skal ganges med hinanden, så:\frac{2}{3} \cdot \frac{7}{1} = \frac{{2 \cdot 7}}{{3 \cdot 1}} = \frac{{14}}{3}


Nogen gange skal man dividere en brøk med et heltal, eksempelvis \frac{2}{3}\;\;:\;\;5. For at vi kan dividere de to tal med hinanden, laver vi 5 om til en brøk. Det gøre altid ved, blot at sætte en brøkstreg under tallet og et 1-tal som nævneren, så 5 bliver til \frac{5}{1}. Nu kan vi igen dividere brøkerne med hinanden \frac{2}{3}\;\;:\;\;\frac{5}{1} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{{15}}.