Forlænge brøker

Nogen gange kan det være en fordel at forlænge en brøk. Man kan altid forlænge en brøk med et tal. Brøken \frac{3}{5}  kan f.eks forlænges med 4. Det gøres med at gange med 4 i både tælleren og nævneren så, \frac{{3 \cdot 4}}{{5 \cdot 4}} = \frac{{12}}{{20}}. Størrelsen af tallet har ikke ændre sig,  \frac{3}{5} (svarende til 0,6) er altså lige så stort som \frac{{12}}{{20}}(svarende til 0,6).