Multiplikation med brøker

Når man skal gange en brøk med en brøk, skal man gange tæller med tæller og nævner med nævner. Skal man eksempelvis gange \frac{2}{3}  med \frac{1}{7}, gør man sådan:

\frac{{2 \cdot 1}}{{3 \cdot 7}} = \frac{2}{{21}}.

Nogen gange skal man gange en brøk med et heltal, eksempelvis \frac{2}{3} \cdot 5. For at vi kan gange de to tal med hinanden, laver vi 5 om til en brøk. Det gøres altid ved, blot at sætte en brøkstreg under tallet og et 1-tal som nævneren, så 5 bliver til \frac{5}{1}. Nu kan vi igen gange brøkerne med hinanden \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{1} = \frac{{2 \cdot 5}}{{3 \cdot 1}} = \frac{{10}}{3}.