Andre tal

Primtal
Et primtal er et tal der kun kan deles med sig selv og 1. Her er således en liste over de første primtal:
    1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ...

Sammensatte tal
Sammensatte tal er tal, som kan deles op i gangestykker:
    Eks.: 36 = 3 \cdot 3 \cdot 6

Kvadrattal
Kvadrattal er tal der er ganget med sig selv to gange:
    Eks.: \begin{array}{l} 1\;\; = \;\;1 \cdot 1\\ 4\;\; = \;\;2 \cdot 2\\ 9\;\; = \;\;3 \cdot 3 \end{array}

Kubiktal
Kubiktal er tal der er ganget med sig selv tre gange:
    Eks.: \begin{array}{l} 1\;\; = \;\;1 \cdot 1 \cdot 1\\ 8\;\; = \;\;2 \cdot 2 \cdot 2\\ 27\;\; = \;\;3 \cdot 3 \cdot 3 \end{array}