1. - 2. lektion


Udbud og efterspørgsel


Materialer:
En projektor eller andet læreren kan afspille et klip for klassen.
En computer eller iPad.Lektionsbeskrivelse:
Tid: 30 min
Klassen ser udsendelsen "Økonomi for dummies". Undervejs i udsendelsen skal eleverne noterer de faglige begreber som præsenteres i udsendelsen.

Tid: ca. 5 min
Opsamling på klassen - de faglige begreber noteres på tavlen.

Tid: ca. 20 min
Eleverne skal to-og-to læse artiklen "Økonomi og det frie marked - Del 1" og efterfølgende besvare spørgsmålene herunder og notere deres svar:
  1. Forklar, hvad der kan have indflydelse på udbud og efterspørgsel.
  2. Hvad kan ændre på efterspørgslen?

Tid: ca. 15 min
Eleverne skal to-og-to læse teksten "Kunsten at sælge kartofler eller løbesko til den rigtige pris" og herefter komme med deres bud på hvad et kilo kartofler bør sælges for.

Tid: ca. 10 min
Opsamling på klassen.
Lektie til næste gang:

Læs artiklen "Økonomi og det frie marked - Del 2".


http://lernoclassroom.synology.me:5000/fbdownload/Økonomi%20for%20dummies%20-%20med%20Huxi%20(og%20Karen)%201%208.mp4?sid=F.wVUNZyQZf8MC3K8N08259&mode=open&dlink=2f4c65726e6f20436c617373726f6f6d202d204cc3a67265726d617070652f53616d66756e64736661672fc3986b6f6e6f6d692fc3986b6f6e6f6d6920666f722064756d6d696573202d206d6564204875786920286f67204b6172656e29203120382e6d7034&stdhtml=true&SynoToken=F.dMq282OQ8Es