3. - 4. lektion


Udbud og efterspørgsel


Materialer:
En projektor eller andet læreren kan afspille et klip for klassen.
En computer eller iPad.
En mobiltelefon til at optage video.Lektionsbeskrivelse:
Tid: 10 min
Eleverne skal, til deres sidemakker, kort forklare hvad de arbejdede med i lektion 1 - 2. Herefter udvælger læreren et par stykker, som skal forklare det for klassen.

Tid: 10 min
Klassen gennemgår dagens lektie og læreren stiller spørgsmål til lektien.

Tid: 10 min
Eleverne præsenteren for dagens opgave.
Opgaven går ud på, at eleverne i grupper skal fremstille en video, som illustrerer et fagligt begreb, der knytter sig til emnet. Video'en skal være rettet mod elever, som for første gang skal præsenteres for begrebet. Som inspiration vises video'en "Hold dig fra karteller" på klassen.

Tid: 50 min
Eleverne deles i grupper à 3-4 personer og får tildelt et fagligt begreb af læreren. Begreberne findes til højre.

Tid: ca. 10 min
Opsamling på klassen.
Lektie til næste gang:

Video'en skal være klar til præsentation.