Samfundsfag‎ > ‎Undervisningsforløb‎ > ‎Sociologi‎ > ‎

Forbrydelse og straf

Forløbsbeskrivelse1. - 2. lektion:

Læreren introducerer emnet "Forbrydelse og straf" og fortæller klassen om forskellige typer af straffe.
Herefter skal klassen se en udsendelse fra DR - "Dommer for en dag - Tilfældig vold". Undervejs skal eleverne tage stilling til hvilken straf de selv mener er den rigtige og efterfølgende i to grupper diskutere og blive enige. De to grupper skal forelægge deres straffe for hinanden.
Timen sluttes af med, at klassen ser den sidste del af udsendelsen - hvor klassen efterfølgende følger op og sammenligner deres straffe med den afgivne straf.
Lektie hjemme til 3. lektion:

Læs uddrag af "Kapitel 3 - Forbrydelse og straf" til og med side 37 fra bogen Samfundsstudier.


3. - 4. lektion:

Eleverne skal i to-mandsgrupper lave et vendespil ud fra givne begreber. De spiller spillet og bytter med en anden grupper og prøver med deres brikker og spil.
Klassen ser klippet "Magtens tredeling" hvorefter læreren forklarer og uddyber de tre magtinddelinger.
På klassen diskuteres nogle spørgsmål til magtens tredeling og den 4. statsmagt introduceres.
Er der tid til overs, kan eleverne påbegynde lektien til næste gang.
Lektie hjemme til 5. lektion:

Læs uddrag af "Kapitel 3 - Forbrydelse og straf" - Del 2, fra side 38 til og med side 44 fra bogen Samfundsstudier.


5. - 6. lektion:

Klassen skal se klippet "Fang tyven" fra NEWSSKOLE.dk og eleverne skal herefter, to-og-to, besvare nogle spørgsmål til klippet. Der samles op på klassen.
Klassen går udenfor og skal forholde sig til hvor enige/uenige de er i nogle udsagn læreren læser op og placere sig fysisk på en linie ift. hvor enige de er i udsagnet.
Til sidst skal eleverne en-og-en eller to-og-to besvare nogle arbejdsspørgsmål til forbrydelse og straf.
Lektie hjemme til 7. lektion:

Besvar alle arbejdsspørgsmålene fra sidste lektion.


7. - 8. lektion:

Eleverne skal to-og-to læse 3 artikler; "Den danske retsstat", "Kritik hagler ned over lømmelpakken" og "Udsigt til afskaffelse af lømmelpakken". Til hver artikel skal eleverne besvare nogle spørgsmål.
Til sidst er en fælles opsamling på klassen hvor centrale begreber som retsstat og retssikkerhed bliver diskuteret.Lektie hjemme til 9. lektion:

Besvar alle arbejdsspørgsmålene fra sidste lektion.


9. - 10. lektion:

Som i 1. - 2. lektion, skal klassen se et afsnit af "Dommer for en dag" - og skal igen forholde sig til hvordan de mener den sigtede skal dømmes (med udgangspunkt i, at han er skyldig).

Til sidst skal eleverne to-og-to forholde sig til hvad de har lært i forløbet - hvorefter der er en fælles opsamling på klassen.Lærervejledning