1.-2. lektion


Forbrydelse og straf - Tilfældig vold


Materialer:
En projektor eller andet læreren kan afspille et klip for klassen.
Papir og skriveredskaber til alle elever.Lektionsbeskrivelse:
Tid: 10 min
Læreren introducerer emnet "Forbrydelse og straf" og fortæller klassen om forskellige typer af straffe.

Tid: ca. 10 min
Herefter skal klassen se en udsendelse fra DR - "Dommer for en dag - Tilfældig vold". Undervejs skal eleverne tage stilling til hvilken straf de selv mener er den rigtige. Efter ca. 10 minutter skal eleverne nedskrive den straf de synes passer (dér hvor deltagerne i programmet bliver bedt om det samme).

Tid: ca. 5 min
Klippet startes igen og eleverne får lidt ekstra information. Imens inddeler læreren eleverne i to grupper - de hårdeste straffe i den ene og resten i den anden gruppe.

Tid: ca. 15 min
Eleverne bliver inddelt i de to grupper og skal i grupperne diskutere og blive enige om en straf.

Tid: ca. 15 min
De to grupper skal forelægge deres straffe for hinanden.

Tid: ca. 15 min
Timen sluttes af med, at klassen ser den sidste del af udsendelsen - hvor klassen efterfølgende følger op og sammenligner deres straffe med den afgivne straf.
Lektie til næste gang:

Læs uddrag af "Kapitel 3 - Forbrydelse og straf" til og med side 37 fra bogen Samfundsstudier.


http://lernoclassroom.synology.me:5000/fbdownload/Tilfældig%20vold.mp4?sid=YN6IebNr2dkiwC3K8N08259&mode=open&dlink=2f4c65726e6f20436c617373726f6f6d2f53616d66756e64736661672f536f63696f6c6f67692f466f7262727964656c7365206f672073747261662f54696c66c3a66c64696720766f6c642e6d7034&stdhtml=true&SynoToken=YNs6zjv4e3P72

http://lernoclassroom.synology.me:5000/fbdownload/Kapitel%203%20-%20Forbrydelse%20og%20straf.pdf?sid=HRbIi4gBfWeVQC3K8N08259&mode=open&dlink=2f4c65726e6f20436c617373726f6f6d2f53616d66756e64736661672f536f63696f6c6f67692f466f7262727964656c7365206f672073747261662f4b61706974656c2033202d20466f7262727964656c7365206f672073747261662e706466&stdhtml=true&SynoToken=HRnKYtqcBAQTM