3.-4. lektion


Forbrydelse og straf - Magtens tredeling


Materialer:
Vendespil med begreber (hentes og printes én til hver gruppe) downloades til højre.
Papir og skriveredskaber til alle elever.
Projektor el. lign. til at afspille et klip for eleverne.
Lektionsbeskrivelse:
Tid: 45-60 min
Eleverne skal to-og-to arbejde sammen om at beskrive de 12 begreber til vendespillet. Begreberne skal beskrives med baggrund i lektien til i dag. Det er vigtigt, at begreberne bliver beskrevet med egne ord og ikke blot kopiere hvad der står i teksten. Når de 12 begreber er beskrevet, klippes de ud og benyttes som vendespil.

Når gruppen er færdig med vendespillet, bytter de brikker med en anden gruppe og spiller med deres brikker.

Tid: 5 min
På klassen diskuteres de 12 begreber og eleverne tager noter.

Tid: 5 min
Klippet "Magtens tredeling" vises for klassen.Tid: 15 min
Læreren forklarer magtens tredeling for klassen og på klassen diskuteres nedenstående spørgsmål.

  1. Hvorfor er det smart at opdele magten i 3 dele?
  2. Hvilke ulemper er der ved magtens tredeling?
  3. Hvad er forskellen på folketinget og regeringen?
  4. Hvilken af de 3 er den vigtigste?
  5. Har du hørt om den 4. statsmagt?

Tid: 10 min
Er der tid til overs, påbegyndes lektien til næste gang.
Lektie til næste gang:

Læs uddrag af "Kapitel 3 - Forbrydelse og straf" - Del 2, fra side 38 til og med side 44 fra bogen Samfundsstudier.

http://lernoclassroom.synology.me:5000/fbdownload/Magtens%20tredeling.mp4?sid=gdL.Nqo3YGm4UC3K8N08259&mode=open&dlink=2f4c65726e6f20436c617373726f6f6d2f53616d66756e64736661672f536f63696f6c6f67692f466f7262727964656c7365206f672073747261662f4d616774656e732074726564656c696e672e6d7034&stdhtml=true&SynoToken=gdniIumozOYcc


http://lernoclassroom.synology.me:5000/fbdownload/Kapitel%203%20-%20Forbrydelse%20og%20straf%20-%20Del%202.pdf?sid=MUbWYGwsx.PRAC3K8N08259&mode=open&dlink=2f4c65726e6f20436c617373726f6f6d2f53616d66756e64736661672f536f63696f6c6f67692f466f7262727964656c7365206f672073747261662f4b61706974656c2033202d20466f7262727964656c7365206f67207374726166202d2044656c20322e706466&stdhtml=true&SynoToken=MUfb6t2gErpGo