5.-6. lektion


Forbrydelse og straf


Materialer:
En projektor eller andet læreren kan afspille et klip for klassen.
Papir og skriveredskaber til alle elever.Lektionsbeskrivelse:
Tid: 10 min
Klassen skal se klippet "Fang tyven" fra NEWSSKOLE.dk.

Tid: 10 min
To-og-to skal eleverne svare på spørgsmålene herunder:
  1. Hvilke af de tre statsmagter hører politiet under?
  2. Hvilket ministerium har ansvaret for, at politiet har de nødvendige ressourcer til rådighed?
  3. Synes du, og hvorfor, er det vigtigt, at politiet forsøger at opklare tyveriet af Sunes fadølsanlæg?
  4. Hvilke typer sager mener du bør prioriteres hhv. højest og lavest?

Tid: 10 min
Spørgsmålene diskuteres på klassen.

Tid: 20 min
Klassen går udenfor (eller et andet sted med god plads). Læreren begynder med at læse nogle udsagn op og giver herefter eleverne tid til at placere sig.
Hvis man går til højre, er man enig i udsagnet. Man kan vise, hvor enig man er, alt efter hvor langt fra midterlinien man placerer sig. Længst til højre er man helt enig.
Hvis man går til venstre, er man uenig i udsagnet. Man kan vise, hvor uenig man er, alt efter hvor langt fra midterlinien man placerer sig. Længst til venstre er man helt uenig.
Er man i tvivl, bliver man stående på midten og begrunder hvad der gør, at man er usikker.
Det er vigtigt at du tager afsæt i netop udsagnet og kun forholder dig til dén mulighed eller ingenting.
Efter hvert udsagn, vælger læreren hhv. en fra højre og venstre side, der skal begrunde hvorfor de har valgt som de har.

Udsagn:
  1. Din cykel er blevet stjålet og står næste dag ved idrætshallen. Det er din cykel - du har tjekket stelnummeret. Den er låst med en ny kædelås. Din nabo har en boltsaks, der kan klippe låsen over. Du klipper låsen og tager cyklen retur.
  2. I sidste uge forsvandt 200 kr. fra din jakke, som hang på knagen på gangen uden for din klasse. I dag opdager du at en pige fra parallelklassen deler penge ud. Hun bor alene med sin mor, der er arbejdsløs og har aldrig penge med i skole. Pigen er før taget i tyveri. Du gør ingenting.
  3. Du har holdt fest for både 9. og 10. årgang på din skole, og søndag eftermiddag opdager du at din fars iPad mini er forsvundet. Der var ikke kode på, men den havde nogle mindre ridser på bagsiden. Om tirsdagen ser du et opslag på facebook, at en dreng fra 9. klasse sælger en billig iPad mini. På billederne af iPad'en kan man svagt se ridserne på bagsiden. Du ved at drengens far tidligere har været tilknyttet en lokal bande. Du opsøger drengen og kræver iPad'en retur.
  4. Der har været indbrud hos din bedste ven/veninde og du har en god idé om hvor de stjålne ting befinder sig. Fra dit værelsesvindue kan du tydeligt se ind af naboens garagevindue og når lyset er tændt ses flere TV, anlæg, computere, designermøbler m.m. Din ved/veninde fik bl.a. stjålet et TV og nogle dyre møbler. Du er i haven og hører og ser at samtlige beboere i nabohuset kører til stranden. Du går over til garagen og hopper ind af vinduet der står åbent.
  5. Du er i supermarkedet for at handle ind sammen med din mor. Det er fredag og I skal have lidt ekstra godt på bordet. I handler mad og drikke og da I passerer butikkens vinafdeling tager din mor en dyr flaske vin. Hun putter den lynhurtigt og ubemærket i tasken. Da I betaler forbliver flasken i tasken og I kører efterfølgende hjem. Din mor fortæller at flasken er en gave til en kollega. Du tager flasken og returnerer den til butikken.
Tid: 10 min
Eleverne inddeles i grupper à 4-personer. Grupperne skal diskutere de 5 udsagn og hvor enige/uenige de var. Alternative løsninger er også en mulighed nu.

Tid: 10 min
Klassen samles til en debat om, hvorfor man valgte netop de placeringer som man gjorde under øvelsen, hvad grupperne mener - og mulige alternativer.

Tid: 20 min
Eleverne skal en-og-en eller to-og-to lave en grundig og fyldestgørende besvarelse af arbejdsspørgsmålene du finder her til højre.Lektie til næste gang:

Eleverne skal have besvaret alle arbejdsspørgsmålene til næste gang.
www.#.dk

http://lernoclassroom.synology.me:5000/fbdownload/Selvtægt.mp4?sid=Wd7BEed1axYlAC3K8N08259&mode=open&dlink=2f4c65726e6f20436c617373726f6f6d202d204cc3a67265726d617070652f53616d66756e64736661672f466f7262727964656c7365206f672073747261662f53656c7674c3a667742e6d7034&stdhtml=true&SynoToken=Wdk6RYJCoPC9g