7.-8. lektion


Forbrydelse og straf


Materialer:
Eleverne skal medbringe computere.Det skal I lære:
  • I skal lære at Danmark er en retsstat, hvor der er retssikkerhed for den enkelte borger.
  • I skal lære at forholde jer til fordele og ulemper ved lømmelpakken.
  • I skal lære at vurdere, om den enkelte borgers retssikkerhed er vigtigere end politiets muligheder for at stoppe uroligheder.Lektionsbeskrivelse:
Tid: 20 min
I skal gå sammen to-og-to og læse artiklen "Den danske retsstat". Herefter skal I skal skrive ned med egne ord:
    1) Hvad det til sige, at Danmark er en retsstat?
    2) Hvad det vil sige, at der er retssikkerhed i Danmark.

Tid: 20 min
I skal to-og-to læse artiklen "Kritik hagler ned over lømmelpakken".
I skal skrive ned med egne ord:
    1) Alle hovedpunkterne for lømmelpakken.
    2) En liste med alle de problemer den daværende regering mente
        lømmenpakken løste.

Tid: 20 min
I skal to-og-to læse artiklen "Udsigt til afskaffelse af lømmelpakken".
I skal skrive ned med egne ord:
    1) En liste med kritikpunkter som forskellige parter har ifm. lømmelpakken.
    2) En liste med alle de frihedsrettigheder i retsstaten, som kritikkere hævder,
        at lømmelpakken sætter under pres.

Tid: 15 min
Fælles opsamling på klassen - hvad skal prioriteres højest?
    1) At politiet lettere kan stoppe ulovligheder.
    2) At man sikrer, at ingen uskyldige bliver anholdt - også selvom det betyder,
        at nogle voldelige demonstranter går fri.Lektie til næste gang:

Eleverne skal have besvaret alle arbejdsspørgsmålene til næste gang.