9.-10. lektion


Forbrydelse og straf


Materialer:
En projektor eller andet læreren kan afspille et klip for klassen.
Papir og skriveredskaber til alle elever.Lektionsbeskrivelse:
Tid: ca. 10 min
Klassen skal se en udsendelse fra DR - "Dommer for en dag - Hjemmehjælperen" eller "Knivstikkeri". Undervejs skal eleverne tage stilling til hvilken straf de selv mener er den rigtige. Efter ca. 10 minutter skal eleverne nedskrive den straf de synes passer (dér hvor deltagerne i programmet bliver bedt om det samme).

Tid: ca. 5 min
Klippet startes igen og eleverne får lidt ekstra information. Imens inddeler læreren eleverne i to grupper - de hårdeste straffe i den ene og resten i den anden gruppe.

Tid: ca. 15 min
Eleverne bliver inddelt i de to grupper og skal i grupperne diskutere og blive enige om en straf.

Tid: ca. 15 min
De to grupper skal forelægge deres straffe for hinanden.

Tid: ca. 15 min
Klassen ser den sidste del af udsendelsen - hvorefter klassen følger op og sammenligner deres straffe med den afgivne straf.

Tid: ca. 15 min
Én-og-én skal eleverne nedskrive de 5-10 vigtigste ting de har lært i forløbet ned og herefter skal eleverne to-og-to fremlægge deres punkter for hinanden og forklare hvorfor de synes netop det de har skrevet er vigtigt.

Tid: ca. 5 min
Emnet rundes af på klassen - hvad var vi lært?


http://lernoclassroom.synology.me:5000/fbdownload/Tyveri%20-%20Hjemmehjælper.mp4?sid=YN6IebNr2dkiwC3K8N08259&mode=open&dlink=2f4c65726e6f20436c617373726f6f6d2f53616d66756e64736661672f536f63696f6c6f67692f466f7262727964656c7365206f672073747261662f547976657269202d20486a656d6d65686ac3a66c7065722e6d7034&stdhtml=true&SynoToken=YNs6zjv4e3P72http://lernoclassroom.synology.me:5000/fbdownload/Knivstikkeri.mp4?sid=MUbWYGwsx.PRAC3K8N08259&mode=open&dlink=2f4c65726e6f20436c617373726f6f6d2f53616d66756e64736661672f536f63696f6c6f67692f466f7262727964656c7365206f672073747261662f4b6e69767374696b6b6572692e6d7034&stdhtml=true&SynoToken=MUfb6t2gErpGo