Lærervejledning

Overordnede læringsmål

Forløbet leder henimod, at eleverne bliver i stand til at ...
 • udføre en række bevægelser, herunder; salto, lavt/højt overslag, håndstand m.fl.
 • kende til de fire modtagningstyper og evner at udfører disse korrekt og forsvarligt.
 • Anvende simpel biomekanisk viden om afsæt, tyngdepunkt, bevægelsesmængde og rotation til at analysere en bevægelse og give korrekt og konstruktiv feedback.
 • kende deres egen kropslige potentiale og begrænsninger.
 • udarbejde en simpel plan med naturlig progression, i forhold til at lære en ny bevægelse.
 • kende og vælge mellem forskellige metodiske arbejdsformer som hel-del-hel og del-del-hel.
 • kende til forskellige redskaber og kunne vælge hensigtsmæssigt mellem dem.

Samt at ...
1. - 2. lektion


Elevforudsætninger
 • - beskrivelse følger

Mål
 • - beskrivelse følger

Materialer
 • - beskrivelse følger

Forløbsbeskrivelse
 • Forløbsbeskrivelsen findes under den enkelte lektion. Se link her.

Differentieringsmuligheder
 • - beskrivelse følger

Lærerens rolle
 • - beskrivelse følger3. - 4. lektion

Elevforudsætninger
 • - beskrivelse følger

Mål
 • - beskrivelse følger

Materialer
 • - beskrivelse følger

Forløbsbeskrivelse
 • Forløbsbeskrivelsen findes under den enkelte lektion. Se link her.

Differentieringsmuligheder
 • - beskrivelse følger

Lærerens rolle
 • - beskrivelse følger5. - 6. lektion

Elevforudsætninger
 • - beskrivelse følger

Mål
 • - beskrivelse følger

Materialer
 • - beskrivelse følger

Forløbsbeskrivelse
 • Forløbsbeskrivelsen findes under den enkelte lektion. Se link her.

Differentieringsmuligheder
 • - beskrivelse følger

Lærerens rolle
 • - beskrivelse følger7. - 8. lektion

Elevforudsætninger
 • - beskrivelse følger

Mål
 • - beskrivelse følger

Materialer
 • - beskrivelse følger

Forløbsbeskrivelse
 • Forløbsbeskrivelsen findes under den enkelte lektion. Se link her.

Differentieringsmuligheder
 • - beskrivelse følger

Lærerens rolle
 • - beskrivelse følger9. - 10. lektion

Elevforudsætninger
 • - beskrivelse følger

Mål
 • - beskrivelse følger

Materialer
 • - beskrivelse følger

Forløbsbeskrivelse
 • Forløbsbeskrivelsen findes under den enkelte lektion. Se link her.

Differentieringsmuligheder
 • - beskrivelse følger

Lærerens rolle
 • - beskrivelse følger